Yazı Boyutu

-
+

Pars plana vitrektomi, ya da çoğu zaman kullandığımız adıyla 'vitrektomi' ameliyatı, retinanın cerrahi hastalıkları olarak adlandırdığımız bir grup hastalık için uygulanan cerrahi tedavilerden en sık kullanılanıdır.

Pars plana vitrektomi aslında kullandığımız bir çok cerrahi manevra ve yöntemin topluca adlandırılmasıdır. Bu cerrahi içinde zarların soyulması, lazer uygulanması, kanama temizlenmesi, silikon tamponat veya gaz yerleştirilmesi gibi birbirinden farklı bir çok uygulama vardır.

Retinanın cerrahi hastalıkları arasında en sık görülenler şunlardır:

1. Retina ayrışması (dekolmanı)
2. Göz içi kanamalar
3. Göz travmaları
4. Sarı nokta delikleri (maküler delik)
5. Sarı nokta zarları (epiretinal membran)
6. Sarı noktada oluşan çekintiler (vitreomaküler traksiyon)
7. Göz içi enfeksiyonları (endoftalmi veya bazı üveit türleri)


Bu cerrahi uygulanmasında, hastaya lokal veya genel anestezi uygulanabilir. Yani, göz uyuşturulabilir (lokal anestezi) veya hasta uyutulur (genel anestezi). Bu aşamadan sonra virektomi cerrahisinin başlangıcı aynıdır. Sklera dediğimiz göz duvarını oluşturan, gözün beyaz kısmında çok ince delikler açılarak gözün arka bölgesine girilir. bu deliklerin büyüklüğü yaklaşık olarak 0.7 veya 0.5mmlik kalem uçları kadardır. Tüm cerrahi mikroskop altında ve gözün arka segmentini görebilmek için geliştirilmiş özel mercek sistemleri yardımı ile gerçekleştirilir. 

Bu aşamadan sonra, ameliyatın amacına göre farklı enstrümanlar, aletler kullanılarak devam edilir. Göz küresinin içini dolduran vitre adını verdiğimiz, yumurta akına benzer madde alınır. Göz içindeki zararlı zarlar soyulur, retina yırtılmış ise yerine yerleştirilir ve gerekli yerlere lazer uygulaması yapılır. Vitrektomi ameliyatı sonunda, hastanın ve hastalığın gerektirdiği şekilde göz içine tamponat dediğimiz maddeler koyulur. Tamponatlar şunlardır;

1. Silikon yağı
2. Çeşitli gazlar
3. Hava
4. Sıvı

Silikon yağı dışındaki tamponatlar kendiliğinden emilirken, silikon yağının ikinci bir cerrahi ile geri alınması gerekmektedir. Gazlar, 2-8 hafta, hava ise yaklaşık bir haftada tamamen emilerek gözden uzaklaşırlar. Göz içinde gaz ve hava tamponat var ise hastanın görmesi çok düşük seviyede olur, emilim sonunda hasta nihai görme seviyesine ulaşır. Gözde silikon yağı varken, nisbeten daha iyi bir görme olur ancak silikon yağı gözün kırma özelliklerini değiştirdiğinden dolayı göz içinde silikon varken görme seviyesi normalin altındadır.

Vitrektomi ameliyatı hastalığın özelliğine göre ortalama yarım saat ile iki saat arasında sürer. Bir birinden çok farklı şiddette hastalık için uygulanan bir ameliyat olduğundan dolayı, her vitrektomi ameliyatı diğerinden ayrı değerlendirilmelidir.

Vitreoretinal cerrahi, göz travması, şeker hastalığı, retina dekolmanı gibi körlükle sonuçlanabilecek, şiddetli hastalıklarda uygulandığı gibi; maküla dediğimiz 5 milimetrelik (bir pirinç tanesinin boyu ile kıyaslanabilir) bir bölgede mikroskopik zarların soyulması gibi hassaslık isteyen durumlarda uygulanmaktadır.